Orientering fra Miljøstyrelsen, 14/2001

Affaldsstatistik 2000

20-12-2001Publikationen indeholder en total opgørelse over affaldsproduktionen i Danmark i 2000 opdelt på kilder, affaldstyper, affaldsfraktioner og behandlingsformer samt en opgørelse over import og eksport af affald. Statistikken giver desuden et overblik over udviklingen i affaldsmængderne i årene 1994-2000. Udviklingen sættes desuden i relation til målene i den nationale affaldsplan 1998-2004, Affald 21.Læs publikation