Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 10, 2001

Urinopsamling og -anvendelse i Hyldespjældet

24-08-2001

I den almene boligafdeling Hyldespjældet har 10 familier siden juli 1999 haft urinsorterende toilettet, tilsluttet 5 nedgravede fælles tanke. Erfaringen fra projektet er, at der fortsat er brug for produktudvikling af toiletterne, men også at teknikken kan indpasses i et relativt tæt beboet forstadskvarter uden lugt og hygiejniske problemer og at beboerne accepterer tanken om at anvende urinen i fødevareproduktion

Læs publikation