Miljøprojekt, 611, 2001

Undersøgelse af kritisk frigivelseshastighed for kobber fra bundmaling til lystbåde

10-08-2001

Rapporten har til formål at finde den lavest mulige frigivelse af kobber fra bundmalinger til lystbåde, som samtidig sikrer en begroningsfri skibsbund. I sejlsæsonen 2000 har Hempel og Dansk sejlunion testet to udvalgte bundmalinger med forskellig kobberfrigivelseshastighed. Malingen med den lave kobberfrigivelse (relativt 50% mindre den første måned efter søsætning) var lidt mindre effektiv end de normalt tilgængelige bundmalinger på markedet, men er vurderet at være netop tilstrækkelig effektiv, når også miljøgevinsten ved anvendelsen af denne malingstype tages i betragtning.

Læs publikation