Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 8, 2001

Udvikling af pakkeløsninger til etablering af faskiner ved hjælp af no-dig teknik

17-08-2001

Mulighederne for at etablere faskine løsninger ved hjælp af no-dig teknik belyses. Metoden er meget skånsom overfor haveanlæg da den kræver et minimum af opgravning. Økonomisk kan metoden også i de fleste tilfælde konkurrere med traditionel opgravning, det er udfra skitseprojekt på 20 ejendomme beregnet en gennemsnitspris pr. parcelhus vil være 20.000 kr.

Læs publikation