Miljøprojekt, 619, 2001

Transportens eksterne omkostninger

20-08-2001Projektet er et litteraturstudie, som indeholder dels en teoretisk gennemgang af, hvad de eksterne omkostninger fra transportsektoren er, og hvordan de bedst internaliseres i priser, og dels en gennemgang af metoder til at værdisætte eksterne effekter (fokus på marginal prissætning). Der er desuden gennemgået en række danske og internationale forsøg på at værdisætte nogle af de eksterne effekter. Projektet viser, at der er stor forskel på de priser der er opgjort, og at de nyeste studier sætter en højere pris på luftforurening end man har gjort tidligere. Projektet påpeger, at der er behov for mere viden og udvikling af metoder til at opgøre eksterne effekter, som ikke normalt opgøres, som f.eks. barriereeffekter, arealanvendelse og påvirkning af biodiversitet.Læs publikation