Miljøprojekt, 618, 2001

Statistik for returpapir og -pap 1999

24-08-2001

Der blev i 1999 indsamlet 711.000 tons returpapir i Danmark, hvilket svarer til 134 kg/indbygger. Forbruget af nyt papir var 1.326.000 tons svarende til et forbrug på 250 kg/indbygger. Både forbruget og indsamlingsmængden steg fra 1998 til 1999 med hhv. 1,6 % og 8 %. I 1999 blev ca. 54 % af returpapiret indsamlet, hvilket er en stigning i forhold til de foregående år. I 1998 lå indsamlingsprocenten på ca. 50 %.

Læs publikation