Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 10/2001

Sælger-kundevejledning til udarbejdelse af en produktmiljøprofil

17-08-2001

Vejledningen er resultatet af et miljøledelsesprojekt i den grafiske branche. Formålet har været at skabe grundlaget for et produktorienteret værktøj, som kan anvendes af virksomhedens sælgere over for kunderne i dialogen om valget af produkt.

Læs publikation