Miljøprojekt, 609, 2001

Reduktion af mineralsk olie i spildevand

17-08-2001

Virksomheder med olieholdigt spildevand bør anvende en konkret fremgangsmåde med undersøgelse af ændringer af arbejdsgange, substitution af vaskemidler samt mulige supplerende renseteknologier. Dette er konklusionen på en ny undersøgelse af virksomheders muligheder for at reducere indholdet af mineralsk olie i spildevand gennem renere teknologi og rensning. Undersøgelsen giver endvidere anbefalinger omkring miljøvurdering af vaskemidler og hvilke analysemetoder man bør anvende ved spildevandsmålinger

Læs publikation