Miljøprojekt, 614, 2001

Opdatering af rapporten "Afværgeteknikker for MTBE-forurenet grundvand"

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

10-08-2001Udviklingerne i on-site og in-situ rensning sammenfattes. Fokus er specielt koncentreret om erkendelsen af, at det er muligt at fjerne MTBE ad biologisk vej under iltrige (aerobe) forhold både i forbindelse med on-site rensning og ved in-situ rensning. Anlægsopbygning sker dog på et usikkert empirisk grundlag. Bionedbrydning uden tiltstedeværelse af ilt (anaerobe forhold) er formentlig mulig under visse forhold, men der er stor usikkerhed herom.Læs publikation