Miljøprojekt, 613, 2001

MTBE-nedbrydning i grundvand vha. alkanoxiderende mikroorganismer

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

24-08-2001

Det er undersøgt, om MTBE-forurenet grundvand, ifm. afværgepumpninger, kan renses cost-effektivt i en on-site bioreaktor vha. alkanoxiderende mikroorganismer. Resultaterne af en række batchforsøg er skitseret m.h.p. at danne grundlag for en indledende vurdering af metodens tekniske potentiale. Endvidere er det vurderet, at der forholdsvist simpelt kan fremelskes mikroorganismer med potentiale til nedbrydning af MTBE og at disse kulturer har potentiale til massefjernelse ifm. on-site rensning.

Læs publikation