Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 12, 2001

Miljøvurdering af kemiske stoffer i byggevarer

24-08-2001

Formålet er at tilpasse en allerede udviklet metode til vurdering af kemiske stoffer i byggevarer og at afprøve metoden på konkrete byggevarer. Der er valgt at tilpasse EURAM-metoden (European Risk Ranking Method) til vurdering af sundhedseffekter i indeklimaet og af miljøeffekter ved bortskaffelse af byggematerialer ved deponering. Afprøvning på to vandtætningssystemer for badeværelser viste mangel på data til vurdering af effekter i indeklimaet, men muligt at vurdere miljøeffekter ved deponering.

Læs publikation