Miljøindsatsen i Arktis 2000

01-08-2001

Beretningen for 2000 indeholder en gennemgang af aktiviteter og initiativer, der er støttet over Dancea-rammen. Beretningen indeholder endvidere emner om hvidhvalskampagnen i Grønland, de oprindelige folk i Rusland og mulige følger af forureningen med miljøfremmede stoffer i Grønland og Færøerne. Endelig orienteres om indsatsen for miljøvenlig bygningsrenovering i Grønland

Læs publikation