Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 9, 2001

Identifikation af gråvandsanlæg

17-08-2001

Formålet med projektet har været at identificere en række lokaliteter i Danmark, hvor der sker en lokal håndtering af gråt spildevand. Hermed er der foretaget en systematisk screening på et antal lokaliteter, hvorefter ialt 8 gråvandsinstallationer er blevet udvalgt for en videre dokumentation og analyse. I denne udvælgelse blev anlæg for behandling og genanvendelse af gråt spildevand prioriteret højt. Det var imidlertid også et krav at man ved prøvetagning fra de pågældende anlæg, skulle kunne opnå en repræsentativ karakteristik af gråt spildevand.

Læs publikation