Miljøprojekt, 617, 2001

Barrierer og potentiale for momsnedsættelse på reparationsydelser

31-08-2001Baggrunden for projektet er et debatoplæg fra 2. november 2000 om affaldsforebyggelse. I debatoplægget foreslås en række virkemidler til affaldsforebyggelse, bl.a. at fremme reparation ved en nedsættelse af moms på reparationsydelser. Økonomiske virkemidler såsom momsnedsættelse eller tilskud til reparationsvirksomhed eller afgifter og gebyrer på nyindkøb, blev undersøgt som relevante virkemidler med henblik på at forebygge mængden af storskrald fra husholdningerne. Undersøgelsen viser imidlertid, at forbrugernes villighed til at betale for reparationsydelser er forholdsvis begrænset. Derudover er der væsentlige politiske og lovgivningsmæssige barrierer for at indføre sådanne økonomiske virkemidler.Læs publikation