Miljøprojekt, 616, 2001

Afprøvning af jordvask

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

24-08-2001

I 1999 gennemførte EKJ og KKM med støtte fra Miljøstyrelsens Teknologiudviklingspulje et projekt med jordvask i stor skala. Der blev benyttet et tysk modulopbygget anlæg. Under projektet blev der vasket i alt 3.600 ton jord forurenet med bl.a. tungmetaller (bly, kobber og zink) og PAH-komponenter. Jordvasken viste sig velegnet til en effektiv fraktionering af udgangsmaterialet. Derimod blev rensningens effektivitet i forhold til ønsket om rene småstens-, grus- og sandfraktioner ikke entydigt demonstreret.

Læs publikation