Miljøsamarbejde i Østersøregionen

05-04-2001Denne redegørelse giver et overblik over miljøsamarbejdet i Østersøregionen. I redegørelsen beskrives regionens miljøproblemer, det miljøretsskabende samarbejde i form af konventioner mv. og de vigtigste samarbejdsfora på regionalt, europæisk og internationalt niveau. Redegørelsen fokuserer på de miljøpolitiske rammer, forudsætninger og aktører og er skrevet ud fra et dansk perspektiv til brug for den danske indsats i Østersøregionen.Læs publikation