Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen 1/2001

Impulsstøj

04-04-2001Projektet omfatter dels et litteraturstudium, dels en undersøgelse, hvor forsøgspersoner skulle angive tydelighed og subjektiv gene af forskellige impulslyde. Ved at sammenholde forsøgspersonernes svar med objektive analyser af lydene er der udarbejdet en målemetode for impulsers tydelighed. Der er også opstillet et forslag til, hvorledes der kan tildeles impulstillæg på baggrund af den objektive målemetode.Læs publikation