Den Grønne Fond årsberetning 2000

18-04-2001I årsberetningen er redegjort for Fondens bevillingspolitik samt Den grønne Fonds og Den Grønne Jobpuljes fælles program, projektet "Nye partnere". Ansøgninger og bevillinger er beskrevet i tal og aktiviteter omkring de grønne guider er beskrevet generelt og med eksempler på 3 grønne guiders arbejde er beskrevet. Der er desuden givet en liste over samtlige grønne guider. Den Grønne Fonds fremtid er skitseret, procedurer for behandling af ansøgninger, vejledning om Den Grønne Fond samt lov og bekendtgørelse om Den Grønne Fond er givet.Læs publikation