Debatoplæg om Indikatorsæt til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

27-04-2001Dette debatoplæg indeholder et forslag til et sæt af indikatorer, der knyttes til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling. Forslaget lægger op til en debat om, hvilke indikatorer, det vil være relevant fremover at bruge for at illustrere fremskridt med at opnå bæredygtig udvikling. Udvalgte indikatorer kan være et redskab til at følge implementering og resultater af den nationale strategi for bæredygtig udvikling. Indholdet i debatoplægget følger i stor udstrækning indholdet af forslaget til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling. I oplægget er skematisk opstillet indikatorer relateret til udvalgte mål og indsats fra strategiforslaget.Læs publikation