Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 3, 2000

Vurdering af hygiejniske risici ved håndtering af urent vand i huse

18-09-2000I de sidste 100 år har adskillelse af rent og urent vand i huse været af den allerstørste betydning for bekæmpelse af vandbårne sygdomme. Der er i dag en interesse for at udnytte urent vand til toiletskyl og vaskemaskiner. Der er udarbejdet en risikoanalyse af regn-/gråvandsanlæg med fokusering på tekniske fejl. Analysen viser, at de største risici er forbundet med mulighederne for at foretage utilsigtede forbindelser mellem det ordinære rørsystem, og rørsystemet, som leder det urene vand til genanvendelse.Læs publikation