Vejledning fra Miljøstyrelsen, 5/2000

Vejleding om kommunale affaldsplaner

14-09-2000Vejledningen giver kommunerne retningslinier for og gode ideer til indholdet af den kommunale affaldsplan for planperioden 1. januar 2001 til 31. december 2012 med særlig vægt på de første fire år. Vejledningen præciserer endvidere, hvilke af planens informationer, der skal indberettes til Miljøstyrelsen pr. 1. juli 2001Læs publikation