Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 1, 2000

Smitterisici ved håndtering af urin, fæces og spildevand

18-09-2000Litteraturstudiet er gennemført som led i Miljøstyrelsens aktionsplan for økologisk håndtering af spildevand, der gennemføres i perioden 1997-2000. Litteraturstudiet gennemgår videnskabelige undersøgelser omkring smitstofreduktion af separat opsamlet fæces og urin samt gråt spildevand. Rapporten afsluttes med en kort gennmegang af regler for lokal håndtering af human afføring.Læs publikation