Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning, 2, 2000

Rensekilden

18-09-2000Rensekilden har i knap 10 år renset spildevand. I driftsperioden er udledningen af organisk stof, nitrat-kvælstof og total-kvælstof faldet. Spildevandet har en lang opholdstid i renseanlægget, da vandforbruget er 50% af gennemsnitsforbruget. Rensekilden fjerner samme mængde organisk stof som et traditionelt renseanlæg og 65% af spildevandets indhold af total-kvælstof, mens udledningen af ammoniak-kvælstof er over det tilladte. Anlægget ilter spildevandet og nedsætter risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier.Læs publikation