Miljøprojekt, 504, 2000

Renere teknologi i elektronikbranchen

01-09-2000

I perioden 1993-1997 blev der iværksat 10 projekter inden for elektronikbranchen med tilskud fra Miljøstyrelsens renere teknologiordning. Resultaterne af disse projekter beskrives og vurderes. Resultaterne af en mindre spredningsundersøgelse viser, at branchens kendskab til de gennemførte projekter er relativt begrænset. Rapportens anbefaling fokuserer på, hvordan branchens grundlag for at styrke den produktorienterede miljøindsats kan forbedres.

Læs publikation