Orientering fra Miljøstyrelsen, 12/2000

Renere produkter - nye værktøjer, aktører og relationer

01-09-2000I perioden 1993-97 blev der under Miljøstyrelsens program for genanvendelse og renere teknologi iværksat en lang række projekter inden for områderne tekstil, elektronik, godstransport og renere produkter. I denne orientering beskrives og diskuteres perspektiverne i de gennemførte projekter i relation til den produktorienterede miljøindsats, og der gives en række anbefalinger for den fremtidige indsatsLæs publikation