Vejledning fra Miljøstyrelsen, 4/2000

Indsamling af papir til genanvendelse fra husholdninger

14-09-2000Vejledningen giver kommunerne et arbejdsgrundlag for tilrettelæggelsen af en indsamlingsordning tæt på den enkelte husstand for papir fra husholdninger. Der gennemgås de forhold, kommunerne skal være opmærksomme på ved tilrettelæggelse af nye indsamlingsordninger for papir fra husholdninger, især hvor der anvendes fast opsamlingsmateriel ved den enkelte husstandLæs publikation