Miljøprojekt, 556, 2000

Genbrug af danske vinflasker

29-09-2000

Projektet vurderer mulighederne for at øge indsamling og afsætning af flasker og skår. Endvidere er der foretaget en miljøvurdering af det eksisterende system i forhold til forskellige alternativer. UMIP metoden er anvendt til miljøvurderingen. Det eksisterende system, hvor vinflasker genbruges i Danmark og eksporteres til genbrug til udlandet er udfra et miljømæssigt synspunkt bedre end at knuse flaskerne og bruge dem som skår. Det er miljømæssigt fornuftigt at transportere flasker til genpåfyldning i udlandet. Det vil give miljømæssige fordele at optimere det danske indsamlingssystem så der indsamles både flere hele flasker og flere skår

Læs publikation