Miljøprojekt, 554, 2000

Afprøvning af ny elektrokemisk metode til oprensning af olieforurenetjord og grundvand

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

14-09-2000

Formålet med teknologiprojektet har været at afprøve en ny elektrokemisk metode til oprensning af olieforurenet jord og grundvand. Projektet er udarbejdet på baggrund af et feltprojekt, og en generel erfaringsopsamling på 8 forsøgsprojekter gennemført af Oliebranchens Miljøpulje. Ved metoden påføres jordvolumet en elektrisk jævnstrøm. Det har ikke kunnet påvises, at metoden har medført en væsentlig oprensningseffekt i forhold til jord og grundvandsforureninger med olieprodukter.

Læs publikation