Orientering fra Miljøstyrelsen, 14/2000

Affaldsforebyggelse i Danmark - status for den danske indsats

14-09-2000Rapporten beskriver den danske indsats med hensyn til affaldsforebyggelse. Endvidere beskrives de aktører, der kan medvirke til forebyggelse af affald, barrierer for affaldsforebyggelse samt ideer til initiativer, der kan bidrage til at affaldsmængderne reduceresLæs publikation