Miljøprojekt, 547, 2000

Regnbetingede udløb fra kloaksystemer

05-10-2000Rapporten omfatter en beskrivelse af de registrerede miljømæssige effekter ved regnbetingede udløb, herunder de fysiske, kemiske, biologiske, hygiejniske og æstetiske effekter. Dernæst beskrives den formelle praksis for udledningstilladelser i en række lande, og sidst i rapporten omtales de tekniske muligheder for reduktion eller fjernelse af de miljømæssige effekterLæs publikation