Miljøprojekt, 544, 2000

Naturlig nedbrydning af olie og chlorerede opløsningsmidler i grundvandet på Drejøgade 3-5

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

23-10-2000

I rapporten beskrives og vurderes naturlig nedbrydning af blandingsforurening med terpentin og PCE i grundvandet på Drejøgade. Der er foretaget en detaljeret redoxkarakterisering af grundvandet, nedbrydningen af olie og chlorerede opløsningsmidler er karakteriseret og delvist kvantificeret. Nedbrydningsrater er estimeret. Olienedbrydningen skaber stærkt reducerede forhold, under hvilke PCE nedbrydes ved reduktiv deklorering. I området med PCE-forurening alene er nedbrydningen stærkt begrænset.

Læs publikation