Miljøprojekt, 559, 2000

Central oparbejdning af galvanisk affald

27-10-2000Rapporten indeholder en prognose for affaldsmængde og affaldssammensætning fra metaloverfladebehandling, et katalog over renere teknologi løsninger samt forslag til en dansk affaldscentral, der bl.a. skal kunne genvinde og oparbejde tungmetalholdigt affald fra metaloverfladebehandling som fx blandingsslam fra rensningsanlægLæs publikation