Arktisk havforurening

20-10-2000Rapporten indeholder en kort beskrivelse af miljøtilstanden i Arktis. På denne baggrund evalueres eksisterende konventioner, aftaler m.m. vedrørende havforurening og mangler identificeres. Der gives forslag til iværksættelse af nordiske foranstaltninger til forbedring af miljøtilstanden i det arktiske havområde.Læs publikation