Miljøprojekt, 553, 2000

Afprøvning af zoneringsmetoder

02-10-2000I rapporten vurderes principper for zonering på henholdsvis regionalt og lokalt niveau under forskellige hydrogeologiske forhold. Zoneringen sigter på at afgrænse de zoner hvor ekstra beskyttelse af grundvandet er nødvendig. Rapporten beskriver hvad der bør indgå i en hydrogeologisk tolkningsmodel. Desuden beskrives forskellige metoder som kan anvendes ved zoneringen, herunder såvel traditionelle som nyere metoder. Zoneringen afprøves i 3 områder ud fra forskellige principper, og resultaterne vurderesLæs publikation