Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 1/2000

Pesticiders udvaskelighed

09-11-2000I rapporten vurderes spredningen på halveringstiden, DT50 og fordelingskoefficienten mellem jord og vand (foc) for 12 udvalgte pesticider. Vurderingen er fortrinsvis baseret på Miljøstyrelsens godkendelsesmateriale for de udvalgte 12 stoffer. Det fremhæves, at GUS-indekset ikke bør anvendes til en rangordning af disse stoffers mobilitet i jord på grund af den betydelige spredning i DT50 og Koc-værdier for de fleste af de vurderede pesticider.Læs publikation