Miljøprojekt, 560, 2000

Kortlægning og vurdering af substitutionsmuligheder for phthalater i udvalgte produkter

15-11-2000

Formålet med projektet har været at afklare i hvilket omfang blødgørende phthalater i ikke-PVC-produkter kan erstattes af andre stoffer, der umiddelbart ikke giver anledning til miljø- og sundhedsmæssig bekymring. Projektets formål har desuden været at vurdere de tekniske og økonomiske konsekvenser af en sådan substitution . For langt hovedparten af phthalaterne i maling, lak , lim, trykfarve og byggeprodukter findes der substitutionsmuligheder med stoffer, der ikke er optaget på listen over farlige stoffer. Det kræver yderligere undersøgelser for at afgøre om de miljø- og sundhedsmæssigt er at foretrække frem for phthalater. De økonomiske omkostninger ved at gennemføre en total substitution af phthalater i løbet af fem år vurderes at være af størrelsesordenen 30-35 mio. kr. Det skal nævnes, at tallene er behæftet med stor usikkerhed

Læs publikation