Miljøprojekt, 563, 2000

Eksempler på indsamlingssystemer for papir og pap fra husholdninger

23-11-2000I projektet evalueres de erfaringer, der i dag foreligger i eksisterende indsamlingsmetoder for papir og pap fra private husstande, samt undersøges mulige indsamlingsmetoder for nye papir- og papfraktioner. I projektet undersøges også afsætningsmuligheder og -betingelser.Læs publikation