Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 5/2000

Trafikkens bidrag til fine og ultrafine partikler i gader

31-03-2000Formålet med undersøgelsen er at bestemme størrelsesfordelingen og koncentrationen af partikler i luften i København og i Odense, specielt fra benzin- og dieselkøretøjer. En specialbygget mobilitetsanalysator (lånt af JRC i Italien), blev brugt til at bestemme partikelantal i størrelsesintervallet 6-700 nm. Den anvendte metode tillader bestemmelse af bidraget til partikelforureningen fra henholdsvis diesel- og benzindrevne biler samt andre kilder. Pilotprojektet viser at både diesel- og benzindrevne biler giver et væsentlig bidrag af partikler i trafikerede gader.Læs publikation