Oversigt over statistikken på miljø-, natur- og energiområdet

03-03-2000Dette æat indeholder oversigt over den statistik, der produceres af Miljø- og Energiministeriet og Danmarks Statistik på miljø-, natur- og energiområdet. Oversigten er bygget op af afsnit, der for hvert område rummer tre delafsnit: formål, status for tilvejebringelse og offentliggørelse, samt perspektiverne for det pågældende statistikområde. Oversigten har karakter af et arbejdspapir, der revideres løbende. Den aktuelle version af de enkelte afsnit afspejler derfor situationen på det tidspunkt, hvor revisionen er afsluttet. Der er i denne version foretaget en revision frem til oktober 1999.Læs publikation