Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 17/1999, 2000

Fjernelse af metaller fra grundvand ved traditionel vandbehandling på danske vandværker

27-03-2000

Dansk grundvand har generelt lavt indhold af spormetaller og indholdet af nogle af disse reduceres yderligere ved den traditionelle vandbehandling på danske vandværker. Denne behandling omfatter beluftning og fjernelse af jern og mangan ved sandfiltrering. Forudsat en passende bundfældning af okkerslammet har vandværkernes filterskyllevand generelt også lavt indhold af spormetaller.

Læs publikation