Working Report, 15/1999, 2000

Emission of Volatile Organic Compounds from Wood and Wood-based Materials

21-03-2000

Påvirkning af menneskers sundhed fra emissioner fra træbaserede møbler, inventar og byggevarer på brugsmiljøet får stadig større opmærksomhed. Det skyldes, at træ påvirker indeklimaet og kan være medvirkende årsag til at give et dårligt indeklima. I værste tilfælde kan det resultere i problemer som hovedpine, allergi og træthed. I denne rapport er emissionen fra 23 træbaserede produkter blevet kvantificeret og bestemt. Resultatet af undersøgelsen henvender sig både til producenter og borgere, der ønsker overblik over og viden om eventuelle indeklimagener, der kan opstå som følge af deres valg af træsort eller træbaserede produkter.

Læs publikation