Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 7/2000

Reduktion af emission fra produktion af opløsningsmiddelholdige malinger

15-05-2000Formålet med dette projekt har været at afprøve en række "lukkede" systemer til produktion af maling. Der er indsamlet erfaringer med lukkede pulvercontainere, dissolvere og rørsystemer. For at afklare den potentielle miljøforbedring er de nye lukkede produktionssystemers miljøpåvirkning blevet sammenlignet med den miljøpåvirkning, der finder sted i forbindelse med produktion af maling i dag.Læs publikation