Miljøprojekt, 514, 2000

Miljøzoner, fase 1

18-05-2000En miljøzone er et centralt byområde, hvor der indføres særlige regler for biltrafikken med det formål at reducere miljøbelastningen i zonen. I rapporten beskrives en række styringsmidler der kan tages i anvendelse, og deres effekter vurderes ud fra et beregningseksempel med Københavns Indre By. Endvidere foretages en vurdering af de lovmæssige aspekter.Læs publikation