Miljøbistand til Østeuropa - årsberetning 1998

01-05-2000Årsberetningen for 1998 indeholder en gennemgang af initiativer og aktiviteter i forbindelse med miljøstøtte til Østeuropa fra januar 1998 til og med årets udgang. Projekter, der har fået tildelt støtte fra Miljøstøtteordningen er beskrevet med et kort resumint. Beretningen indeholder endvidere Ministerdeklarationen og Finansieringsrapporten fra Århuskonferencen.Læs publikation