Miljøprojekt, 524, 2000

Vandgenvinding ved fotografiske processer hos CEWE COLOR DK

16-06-2000Rapporten omhandler indførelse af ny teknik til vandbesparelse og reduktion af sølvudledning fra et stort fotografisk laboratorium. Teknikken er øget modstrømsskylning kombineret med fældning af sølv med et nyt, effektivt fældemiddel. Det udfældede sølv fjernes fra spildevandet ved en filtreringsproces, der afsluttes med ultrafiltrering. Sølvudledningen er reduceret med ca. 90% til en koncentration på under 0,5 mg/l. Vandbesparelsen har været 50-60%. Den udvundne sølv fra spildevandet sendes til ekstern oparbejdning.Læs publikation