Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen, 11/2000

Typetal for nitratudvaskning

13-06-2000Rapporten indeholder beregninger som opdaterer typetal for nitratudvaskningen under forskellige jord- klima- og driftsforhold. Beregningerne er gennemført med to forskellige modeltyper. Typetallene er en opdatering af tidligere publicerede typetal til den landbrugspraksis som gælder efter implementeringen af Vandmiljøplan II.Læs publikation