Miljøprojekt, 532, 2000

Stofkoncentrationer i regnbetingede udledninger fra fællessystemer

16-06-2000Der er gennemført en indsamling, kvalitetskontrol og detaljeret bearbejdning af måledata indsamlet i forbindelse med Vandmiljøplanens intensive overvågningsprogram for regnvandsbetingede udløb fra fælles-systemer. Desuden er der gennemført et litteraturstudie for at sammenligne med den nyeste viden internationalt. På dette grundlag revurderes de nuværende typetal for beregning af årsaflastninger af N, P og organisk stof fra fællessystemer, og der opstilles et perspektiv for fremtidige beregningsmetoder.Læs publikation