Orientering fra Miljøstyrelsen, 7/2000

Statusredegørelse om genanvendelse af organisk dagrenovation og slam

21-06-2000I forbindelse med udarbejdelsen af Affald 21 - regeringens affaldsplan 1998-2004 - blev det besluttet, at Miljøstyrelsen udarbejder en statusredegørelse for genanvendelse af organisk dagrenovation og spildevandsslam. Kvaliteten af kildesorteret organisk dagrenovation er generelt god og kan efter behandling genanvendes i jordbruget. For slam er kvaliteten under løbende forbedring. En væsentlig del af slammet har en kvalitet, som muliggør genanvendelse i jordbrug.Læs publikation