Miljøprojekt, 499, 2000

Renere teknologi i tegl- og mørtelbranchen

06-06-2000Kalk- og Teglværksforeningen af 1893 har med teknisk bistand fra DTI, Murværkscentret og DEMEX, Rådgivende Ingeniører gennemført projektet. Projektet er gennemført med henblik på at fremme brugen af renere teknologi i tegl- og mørtelbranchen. De miljømæssige forhold i alle faser af tegl- og mørtelprodukters livscyklus er analyseret, for på denne baggrund at kunne sætte ind med forslag til renere teknologiløsninger, hvor miljøbelastningen vurderes mest betydende.Læs publikation