Miljøprojekt, 520, 2000

Manual for program til risikovurderinger - JAGG (Jord, Afdampning, Gas,Grundvand)

Teknologiudviklingsprogrammet for jord- og grundvandsforurening

06-06-2000

Manualen beskriver opbygningen af PC-programmet, JAGG, til risikovurdering af en jordforurening. Beskrivelsen omfatter systemkrav og programmets overordnede organisation. Der findes anvisninger på, hvordan data kan tilføjes programmets valgtabeller og hvordan udskrifter kan tilpasses til A4-format. Der vises eksempler på, hvordan regnearket kan modificeres. Endvidere er der en kort beskrivelse af programmets hjælpefunktion.

Læs publikation